Argentine Pomelo

smirnoff

Argentine Pomelo

  • LIKES 3

Argentine Pomelo

มีอะไรผสมบ้าง:
สเมอร์นอฟ เรด 40 มล./ 1.5 ออนซ์
น้ำส้มโอ (สีชมพูหรือแดง) 80 มล./ 3 ออนซ์
โซดา 40 มล./ 1.5 ออนซ์
ส้มโอฝาน

สูตรผสม:

เติมน้ำแข็งในแก้วไฮบอล แล้วเทส่วนผสมทั้งหมด ตามด้วยส้มโอฝาน คนให้เข้ากันแล้วดื่มได้เลย!

สูตรสำหรับเครื่องดื่มภายในเว็บไซต์นี้ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.6 fl. Oz (14 กรัม) ต่อการเสิร์ฟ ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องดื่มมาตรฐานสหรัฐอเมริกา 1 แก้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เข้าไปที่ www.DRINKiQ.com

อ่านง่าย:
พิมพ์ >
คอมเมนท์: เพิ่มคอมเมนท์
Get more comments