Indian Massala Marke

smirnoff

Indian Masala Marke

  • LIKES 2

Indian Masala Marke

มีอะไรผสมบ้าง:
สเมอร์นอฟ เรด 40 มล./ 1.5 ออนซ์
น้ำมะนาว (สไปรท์) 120 มล./ 4 ออนซ์ มะนาว 1 ซีกชุบเครื่องเทศมาซาลา
สามารถเพิ่ม: โซดาและพริกเขียวตัดเป็นทางยาว

สูตรผสม:

เทเครื่องเทศมาซาลา ลงในจานแล้วนำมะนาวมาชุบทั่วทั้ง 2 ด้าน เติมน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอล ก่อนรินสเมอร์นอฟและสไปรท์ ทั้งนี้ คุณสามารถบีบมะนาวในดริงค์ หรือใส่โซดาแล้วคนด้วยพริกเขียว

สูตรสำหรับเครื่องดื่มภายในเว็บไซต์นี้ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.6 fl. Oz (14 กรัม) ต่อการเสิร์ฟ ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องดื่มมาตรฐานสหรัฐอเมริกา 1 แก้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เข้าไปที่ www.DRINKiQ.com

อ่านง่าย:
พิมพ์ >
คอมเมนท์: เพิ่มคอมเมนท์
Get more comments