MARTINI

smirnoff

Martini

  • LIKES 9

Martini

มีอะไรผสมบ้าง:
สเมอร์นอฟ เรด 40 มล./ 1.5 ออนซ์
ดราย-เวอร์มูธ 10 มล./ .25 ออนซ์
ผิวมะนาว

สูตรผสม:

เชคหรือคนส่วนผสมตามต้องการ แล้วเทในแก้วมาร์ตินี่ ตกแต่งด้วยผิวมะนาว

สูตรสำหรับเครื่องดื่มภายในเว็บไซต์นี้ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.6 fl. Oz (14 กรัม) ต่อการเสิร์ฟ ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องดื่มมาตรฐานสหรัฐอเมริกา 1 แก้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เข้าไปที่ www.DRINKiQ.com

อ่านง่าย:
พิมพ์ >
คอมเมนท์: เพิ่มคอมเมนท์
Get more comments