Miami Mojito

smirnoff

Miami Mojito

  • LIKES 12

Miami Mojito

มีอะไรผสมบ้าง:
สเมอร์นอฟ เรด 40 มล./ 1.5 ออนซ์
มะนาว 4 ซีก (1 ลูก)
ใบมินท์ 8 ใบ
น้ำเชื่อม 20 มล./ .5 ออนซ์
น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนบาร์
โซดา 40 มล./ 1.5 ออนซ์

สูตรผสม:

ผสมใบมินท์ มะนาว และน้ำตาลให้เข้ากันในก้นแก้วไฮบอล แล้วเทน้ำแข็งบด ก่อนเติมสเมอร์นอฟและโซดา คนให้เข้ากัน ปิดท้ายด้วยน้ำแข็งบดอีกครั้ง

สูตรสำหรับเครื่องดื่มภายในเว็บไซต์นี้ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.6 fl. Oz (14 กรัม) ต่อการเสิร์ฟ ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องดื่มมาตรฐานสหรัฐอเมริกา 1 แก้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เข้าไปที่ www.DRINKiQ.com

อ่านง่าย:
พิมพ์ >
คอมเมนท์: เพิ่มคอมเมนท์
Get more comments